Den moderne golf disc - (1977 – idag)

1 minutters læsning

I perioden 1977 og fremefter oplevede disc golf en rivende udvikling på den organisatoriske side, med et stadig voksende antal nationale forbund, et stadig stigende antal baner og spillere verden over samt mange traditionsrige internationale turneringer.

På denne side

I perioden 1977 og fremefter oplevede disc golf en rivende udvikling på den organisatoriske side, med et stadig voksende antal nationale forbund, et stadig stigende antal baner og spillere verden over samt mange traditionsrige internationale turneringer.

Sporten er vokset fra et begyndende stadie til en elitær sport med voksende kommerciel interesse. I Danmark oprettes Dansk Frisbee Forbund (Fra 1986: Dansk Frisbee Sport Union) i 1978 og der organiseres turneringer fra 1980.

Det første PDGA verdensmesterskab blev afholdt i 1982.

Den første danske internationale turnering afholdes i København i 1980, samme år som det første danske mesterskab.

Discen er produceret af Wham-O, mens klicheerne til trykket er lavet på Farusa Værk. Året efter stod Farusa også for selve produktionen af discen til Copenhagen Open, iøvrigt med samme fantastiske tryk.

Dansk Frisbee Forbund mini (1980, Farusa Værk)

Gennem 90’erne til i dag har Ken Climo placeret sig som den hidtil bedste disc golf spiller med foreløbig 11 individuelle VM titler.

PDGA er blevet det organ, der udstikker retningslinier for discs udformning, hermed menes restriktioner i forhold til vægt, diameter, fleksibilitet samt profil.

På producentsiden har Innova og Discraft været helt dominerende, med mange nyudviklede discs hvert år.

I udviklingen af discs har der overvejende været tre interesseområder: Stabilitet/forudsigelige flyveegenskaber, holdbarhed og distance.

I periodens tidlige år blev der eksperimenteret meget med form, vægt og størrelse. I starten af 90’erne øges fokus på udvikling af discens kant, så de aerodynamiske egenskaber perfektioneres, hvorved længden af kastene kunne øges markant. Selvom distance naturligvis altid er interessant, har der i starten af det nye årtusinde også været en stigende interesse for grebet. Dette har resulteret i udvikling af nye plasttyper samt discs med særlige områder til grebet.